Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και Γενικός Κανονισμός Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων ΕΕ ( GDPR)

Η Τζαβέλλας & Συνεργάτες δεσμεύεται να προστατεύει τα προσωπικά σας δεδομένα. Επικοινωνήστε μαζί μας με ερωτήσεις και απορίες για το πως συλλέγουμε τα προσωπικά σας δεδομένα, ποιο είδος επεξεργασίας κάνουμε και με ποιόν τα μοιραζόμαστε αν τα μοιραζόμαστε. Θα χαρούμε να σας παρέχουμε οποιαδήποτε πληροφορία χρειαστείτε μέσω του Υπευθύνου Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων μας για τον οποίο θα διαβάσετε παρακάτω.

Χρησιμοποιώντας αυτή την ιστοσελίδα, συμφωνείτε με τους παρόντες όρους συλλογής, αποθήκευσης και επεξεργασίας κάποιων προσωπικών σας δεδομένων όπως αναφέρεται σε αυτό το έγγραφο.

Πίνακας Περιεχομένων

 1. Ορισμοί σε αυτή τη πολιτική απορρήτου
 2. Αρχές προστασίας που εφαρμόζουμε
 3. Τα δικαιώματά σας αναφορικά με τα προσωπικά σας δεδομένα
 4. Ποια προσωπικά σας δεδομένα συλλέγουμε
 5. Πως χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα που συλλέγουμε
 6. Ποιος άλλος έχει πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα
 7. Πως διασφαλίζουμε τα δεδομένα σας
 8. Πληροφορίες για τα cookies
 9. Στοιχεία επικοινωνίας

Ορισμοί

Προσωπικά Δεδομένα– οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με ταυτοποιμένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο
Επεξεργασία – οποιαδήποτε ενέργεια εφαρμόζεται επάνω σε οποιοδήποτε υποσύνολο των προσωπικών σας δεδομένων.
Πρόσωπο – ένα φυσικό πρόσωπο τα δεδομένα του/της οποίου/ας υπόκειται επεξεργασία
Παιδί – ένα φυσικό πρόσωπο κάτω των 16 ετών ηλικίας
Εμείς – Τζαβέλλας & Συνεργάτες 

Αρχές Προστασίας που εφαρμόζουμε

Υποσχόμαστε και εργαζόμαστε για να τηρούμε τους παρακάτω κανόνες/αρχές προστασίας των δεδομένων σας :

 • Η επεξεργασία είναι νόμιμη, δίκαιη και διαφανής. Οι ανάγκες επεξεργασίας μας έχουν νομική υπόσταση. Διαρκώς έχουμε στο μυαλό μας το ρίσκο προς τα εσάς όταν επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας. Θα σας παρέχουμε οποιαδήποτε πληροφορία για την επεξεργασία και αποθήκευση των δεδομένων σας μόλις μας το ζητήσετε.
 • Η επεξεργασία και αποθήκευση των δεδομένων σας γίνεται στον ελάχιστο βαθμό που είναι απαιτητός για να μπορούμε να υλοποιούμε τις υπηρεσίας μας προς τα εσάς.
 • Η επεξεργασία και αποθήκευση γίνεται για μέγιστο χρονικό διάστημα 5 ετών ή μέχρι να μας ζητήσετε τη διαγραφή τους, υπάρχουν όμως περιπτώσεις που οφείλουμε να διατηρήσουμε συγκεκριμένα δεδομένα όπως φορολογικά στοιχεία λόγω νομοθεσίας.
 • Θα κάνουμε το μέγιστο δυνατόν έτσι ώστε τα δεδομένα σας να είναι ακριβή.
 • Θα κάνουμε το μέγιστο δυνατόν για τη διασφάλιση της ακεραιότητας και εμπιστευτικότητας των δεδομένων σας.

 

Τα δικαιώματά σας αναφορά με τα προσωπικά σας δεδομένα

Το Πρόσωπο έχει τα παρακάτω δικαιώματα :

 1. Δικαίωμα στην πληροφόρηση – που σημαίνει ότι έχετε το δικαίωμα να ξέρετε ποια δεδομένα σας επεξεργάζονται και πως, πότε και γιατί, ανα πάσα στιγμή.
 2. Δικαίωμα στην πρόσβαση – μπορείτε να ζητήσετε από εμάς αντίγραφο των δεδομένων σας που συλλέγεται μέσα από την ιστοσελία μας ή τα λοιπά πληροφοριακά μας συστήματα ανα πάσα στιγμή και δωρεάν.
 3. Δικαίωμα στη διόρθωση και διαγραφή ( λήθη ) – μπορείτε να ζητήσετε διόρθωση των δεδομένων σας ή και διαγραφή, υπάρχουν όμως δεδομένα τα οποία λόγω νομοθεσίας οφείλουμε να συνεχίσουμε να αποθηκεύουμε, όπως φορολογικά.
 4. Δικαίωμα στη λήθη – σε πολλές περιπτώσεις και για κάποιο υποσύνολο των δεδομένων σας, μπορείτε να ζητήσετε πλήρη διαγραφή από τα αρχεία μας
 5. Δικαίωμα στον περιορισμό επεξεργασίας – σε κάποιες περιπτώσεις μπορείτε να μας ζητήσετε να μην επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας, όπως για παράδειγμα έξοδος από τα ενημερωρικά σημειώματά μας.
 6. Δικαίωμα στην άρνηση επεξεργασίας – μπορείτε να αρνηθείτε την επεξεργασία των δεδομένων σας σε κάποιες περιπτώσεις όπως για παράδειγμα συμμετοχή στο ενημερωτικό μας σημείωμα.
 7. Δικαίωμα άρνησης αυτόματης επεξεργασίας – μπορείτε να αρνηθείτε συμμετοχή σε αυτοματοποιημένη επεξεργασία όπως προφίλ, ανάλυση αγοράς από εμάς κτλ.
 8. Δικαίωμα φορητότητας – μπορείτε να ζητήσετε τα δεδομένα σας ανα πάσα στιγμή σε μορφή αναγνώσιμη από τις μηχανές για να μπορείτε να τα μεταφέρετε.
 9. Δικαίωμα αίτησης επεξηγήσεων –  μπορείτε να μας ζητήσετε τον λόγο που διατηρούμε κάποια δεδομένα σας εφόσον δεν αναρτάται σε αυτή την πολιτική.
 10. Δικαίωμα αναφοράς στην εποπτική αρχή – έχετε το δικαίωμα να αναφέρετε πιθανά προβλήματα στην εποπτική αρχή που αναφέρεται στο τέλος του εγγράφου σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα.
 11. Δικαίωμα άρσης άδειας – μπορείτε να άρετε την συγκατάθεσή σας στην αποθήκευση και επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων ανα πάσα στιγμή, υπάρχουν όμως δεδομένα τα οποία λόγω νομοθεσίας οφείλουμε να συνεχίσουμε να αποθηκεύουμε, όπως φορολογικά.

 

Δεδομέναπουσυλλέγουμε

Πληροφορίες και στοιχεία που μας έχετε παρέχει
Αφορά συνήθως το e-mailσας, όνομα και επώνυμο, διεύθυνση ή και διεύθυνση χρέωσης, κτλ – συνήθως στοιχεία σας που χρειαζόμαστε για να σας παρέχουμε μια υπηρεσία ή να σας αποστείλουμε ένα προιόν μας. Επίσης αποθηκεύουμε στοιχεία σας τα οποία μας συμπληρώνετε στις φόρμες στην ιστοσελίδα μας προς τον σκοπό της επικοινωνίας μας όπως ονοματεπώνυμο, email, τηλέφωνο.

Πληροφορίες που συλλέγονται αυτόματα
Αφορά συστημικά στοιχεία όπως η διεύθυνση IPσας ή η έκδοση του φυλομετρητή σας, στοιχεία για το καλάθι αγορών σας, ιστορικό παραγγελιών σας κτλ. Οι πληροφορίες αυτές συλλέγονται για να μπορούμε να υλοποιήσουμε τις υπηρεσίες μας. Διαβάζοντας την ιστοσελίδα μας, η δραστηριότητά σας ενδέχεται επίσης να καταγραφεί για λόγους ασφάλειας και βελτίωσης της εμπειρίας σας. Επίσης, η διεύθυνση IPσας ενδέχεται να καταγράφεται καθώς και η δραστηριότητα σύνδεσης / αποσύνδεσης με τον λογαριασμό σας για λόγους ασφάλειας. Για παράδειγμα, αν κάποιος προσπαθήσει να μπει στην ιστοσελίδα μας με κακόβουλο σκοπό, το σύστημα θα χρησιμοποιήσει αυτή την καταγραφή για να αποτρέψει την προσπάθεια και έτσι να διασφαλίσει και τους υπόλοιπους χρήστες.

Πληροφορίες από τους συνεργάτες μας
Συλλέγουμε πληροφορίες από τους συνεργάτες μας, που είναι επιλεγμένοι με την ασφάλεια και ιδιοτικότητα των δεδομένων σας  ως κύρια προτεραιότητα. Μια από αυτές τις υπηρεσίες ειναι τα GoogleAnalytics, θα διαβάσετε αναλυτικά για τους συνεργάτες μας παρακάτω.

Πληροφορίες Δημοσίως Διαθέσιμες
Ενδέχεται να συλλέξουμε πληροφορίες για εσάς που είναι νόμιμα διαθέσιμες δημοσίως.

Πως χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα

Χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για να :

 • Παρέχουμε τις υπηρεσίες μας σε εσάς. Για παράδειγμα για να συνδεθείτε στον λογαριασμό σας ή για να σας αποστείλουμε τα προϊόντα που παραγγείλατε, για να σας αποστείλουμε προσφορές και εκπτώσεις και για να σας ενημερώσουμε για νέες υπηρεσίες μας ή εκδηλώσεις μας
 • Για να βελτιώσουμε την εμπειρία χρήστη στην ιστοσελίδα μας
 • Για να παρέχουμε τα δεδομένα σε κρατικές αρχές όπως φορολογικές αρχές
 • Για να προστατεύσουμε τις υπηρεσίες μας από κακόβουλες επιθέσεις
 • Για να υλοποιήσουμε τις υποχρεώσεις μας απέναντι σε φορολογικές αρχές

Χρησιμοποιούμε τα δεδομένα σας όσον αφορά τον νόμο και/ή με την συγκατάθεσή σας.

Για την επαγγελματική μας σχέση ή το συμβόλαιο με το οποίο είμαστε δεσμευμένοι :

 • Για να σας ταυτοποιήσουμε
 • Για να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες ή τα προιόντα μας
 • Για να υλοποιήσουμε την φορολογική μας σχέση και τις χρεώσεις/πιστώσεις σας
 • Για να βελτιώσουμε και να προστατεύσουμε την ασφάλεια των υπηρεσιών μας

Σχετικά με τα νόμιμα ενδιαφέροντά μας :

 • Για να σας στείλουμε προσφορές από εμάς ή επιλγεμένους συνεργάτες μας
 • Για να μπορούμε να αναλύσουμε το πελατολόγιό μας με σκοπό την βελτίωση των υπηρεσιών μας και την εισαγωγή νέων προωθητικών ενεργειών
 • Για να υλοποιήσουμε ερωτήσεις για την ικανοποίησή σας

Εφόσον δεν μας έχετε ζητήσει να σας εξαιρέσουμε, θεωρούμε ότι μπορούμε να επεξεργαστούμε τα δεδομένα σας με αυτόν τον τρόπο, αν δεν το επιθυμείτε, μπορείτε να μας το ζητήσετε από τον Υπεύθυνο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων που θα δείτε παρακάτω.

Με την συγκατάθεσή σας χρησιμοποιούμε τα δεδομένα σας ως εξής :

 • Για να σας στείλουμε ενημερωτικά δελτία και προσφορές από εμάς ή επιλγεμένους συνεργάτες μας
 • Για άλλους σκοπούς για τους οποίους ζητήσαμε την συγκατάθεσή σας
 • Για να υλοποιήσουμε τις απαιτήσεις προς εμάς από νομοθετικές αρχές της χώρας μας

Επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα για να υλοποιήσουμε απαιτήσεις που πηγάζουν από τον νόμο και μέσω νομικών οδών. Κατέχουμε το δικαίωμα να επεξεργαστούμε περεταίρω τα στοιχεία σας εφόσον τα μετατρέψουμε σε ανώνυμα με σκοπό να είναι αδύνατη η ταυτοποίησή σας, πέραν των αναφερόμενων σε αυτό το έγγραφο. Θα αποθηκεύσουμε τα στοιχεία σας για το πολύ 5 έτη ή για όσο έχουμε επαγγελματική ή εμπορική σχέση, αν μας το ζητήσετε θα τα διαγράψουμε, κάποια από τα στοιχεία σας όμως οφείλουμε να τα διατηρούμε για το ελάχιστο χρονικό περιθώριο των 10 ετών σύμφωνα με την νομοθεσία.

Ενδέχεται να χρειαστεί να επεξεργαστούμε τα δεδομένα σας εκτός της πολιτικής αυτής, αν αυτή η ανάγκη εμφανιστεί, θα το κάνουμε δεσμευόμενοι για τα παρακάτω :

 • Ο λόγος που θα τα χρησιμοποιήσουμε θα σας γίνει γνωστός προτού το πράξουμε με ξεκάθαρο τρόπο και επεξήγηση
 • Η επεξεργασία δεν θα σας βάλει σε κίνδυνο και δεν θα βλάψει τα ενδιαφέροντά σας
 • Θα υπάρχει κατάλληλη προστασία για τα δεδομένα σας

 

Ποιος άλλος έχει πρόσβαση στα δεδομένα σας

Σε καμία περίπτωση δεν μοιραζόμαστε τα δεδομένα σας με αγνώστους. Σε κάποιες περιπτώσεις, κάποια από τα δεδομένα σας τα μοιραζόμαστε με συνεργάτες μας όπως αναφέρονται παρακάτω :

Συνεργάτες επεξεργασίας δεδομένων :

Δεδομένα και τομέας Επιχείρηση επεξεργασίας
Στοιχεία επισκεψιμότητας της ιστοσελίδας Provided by Google https://analytics.google.com
Google LLC
1600 Amphitheatre Parkway
Mountain View, CA 94043
USA

Οι επαγγελματικοί συνεργάτες μας :

Δεν μοιραζόμαστε τα δεδομένα σας με συνεργάτες μας σε αυτόν τον τομέα.

Συνδεδεμένες τρίτες υπηρεσίες :

Σε κάποιες περιπτώσεις κάποια στοιχεία σας συνδέονται με τρίτες υπηρεσίες που αναφέρονται παρακάτω :

 • Οι επικοινωνίες με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο γίνονται μέσα από Gmail της Google & email φιλοξενούμενου στον σερβερ της ιστοσελιδας μας

Συνεργαζόμαστε με επιχειρήσεις ή συνεργάτες που αντιμετωπίζουν τα προσωπικά δεδομένα με την ίδια υπευθυνότητα με εμάς. Μπορούμε να παρέχουμε τα στοιχεία σας που κατέχουμε σε αρχές ή μετά από αιτήσεις εισαγγελέων και σε νομικά πλαίσια όταν μας ζητηθεί.

Πως διασφαλίζουμε τα δεδομένα σας

Κάνουμε το βέλτιστο δυνατό για να κρατήσουμε τα δεδομένα σας ασφαλή. Χρησιμοποιούμε πρωτόκολλα ασφαλούς σύνδεσης (όπως HTTPS). Κάνουμε ανονυμοποίηση των δεδομένων σας όπου αυτό είναι εφικτό. Παρακολουθούμε διαρκώς τα συστήματά μας για επιθέσεις και κακόβουλες πράξεις.

Ακόμα και αν κάνουμε το βέλτιστο δυνατό, υπάρχει πάντα η περίπτωση ρήγματος. Υποσχόμαστε όμως ότι θα γνωστοποιήσουμε σε εσάς το γεγονός αυτό το πολύ μέσα σε 72 ώρες από το συμβάν. Θα σας ενημερώσουμε ομοίως άμεσα αν διαγνώσουμε ότι υπάρχει κίνδυνος για τα ενδιαφέροντά σας επίσης. Θα κάνουμε το μέγιστο δυνατόν για να αποφύγουμε ρήγματα στα συστήματά μας, συνεχώς επιλέγοντας τις βέλτιστες υπηρεσίες.

Αν έχετε λογαριασμό στο σύστημά μας, φροντίστε σε καμία περίπτωση να μην διαρρεύσετε το αναγνωριστικό και τον κωδικό σας ( username, password)

Παιδιά

Δεν συλλέγουμε δεδομένα όσον αφορά παιδιά, αναφορικά με παιδιά, σχετικά με παιδιά, από παιδιά ή για παιδιά. Δεν συμπεριλαμβάνουμε παιδιά στις υπηρεσίες μας.

 

Cookiesκαι άλλες τεχνολογίες που χρησιμοποιούμε

Χρησιμοποιούμε cookiesγια να διασφαλίσουμε την ομαλή λειτουργία της ιστοσελίδας μας και για άλλους σκοπούς. Μπορείτε να διαβάσετε την πολιτική cookies μας εδώ.

Μπορείτε να αφαιρέσετε τα cookiesαπό τις ρυθμίσεις του φυλλομετρητή σας. Εναλλακτικά για κάποια από τα cookiesμπορείτε να χρησιμοποιήσετε πλατφόρμες όπως optout.aboutads.info ή youronlinechoices.com. Για περισσότερες πληροφορίες γενικά για cookiesεπισκευθείτε το allaboutcookies.org.

Χρησιμοποιούμε επίσης GoogleAnalyticsγια την καταγραφή και ανάλυση της επισκεψιμότητας της ιστοσελίδας μας. Η Googleπαρέχει την δική της πολιτική όσον αφορά την υπηρεσία αυτή την οποία μπορείτε να διαβάσετε εδώ. Αν θέλετε να εξαιρεθείτε εντελώς από τα GoogleAnalytics, χρησιμοποιήστε το εργαλείο GoogleAnalyticsopt-outpage.

Πρόσβαση στα δεδομένα σας, αντίγραφα, διαγραφές και δικαίωμα στη λήθη :

 • Μπορείτε να δείτε τα δεδομένα σας που συλλέγουμε στην ιστοσελίδα μας μέσα από τον σύνδεσμο «Εργαλεία Privacy” στο κάτω μέρος, εναλλακτικά μπορείτε να το ζητήστε μεσω emailαπό τον Υπεύθυνο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων μας που θα δείτε παρακάτω
 • Μπορείτε να ζητήσετε διαγραφή των στοιχείων σας με τον ίδιο τρόπο, εναλλακτικά μπορείτε να το ζητήστε μεσω emailαπό τον Υπεύθυνο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων μας που θα δείτε παρακάτω.
 • Όσον αφορά το ηλεκτρονικό μας κατάστημα, μπορείτε να κάνετε το ίδιο, εναλλακτικά μπορείτε να το ζητήστε μεσω emailαπό τον Υπεύθυνο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων μας που θα δείτε παρακάτω

 

Συλλογή δεδομένων από την ιστοσελίδα και συγκατάθεση

 • Δεν μπορείτε να αποστείλετε τα στοιχεία σας μέσω φορμών επικοινωνίας από την ιστοσελίδα μας αν δεν επιλέξετε το checkboxαποδοχής αυτής της πολιτικής
 • Ενημερώνεστε για τη χρήση cookiesστην ιστοσελίδα μας με την πρώτη πρόσβαση στη σελίδα μας και διαρκώς μέχρι να αποδεχτείτε.
 • Δεν μπορείτε να αποστείλετε μια παραγγελία στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα παρα μόνο αν αποδεχτείτε τους όρους κατά τη διάρκεια της διαδικασίας προς το ταμείο ( checkout).

 

Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να μας αποστείλετε ερώτηση και αίτηση για επεξηγήσεις ή πλήρη διαγραφή από τον Υπεύθυνο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων μας στα στοιχεία που θα δείτε παρακάτω.

Υπεύθυνος Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων / DataProtectionOfficer

Ως Υπεύθυνος Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων μας ορίζεται ο παρακάτω, μπορείτε να επικοινωνήσετε για οποιαδήποτε ερώτηση ή αίτηση σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα :

Ανδρέας Τζαβέλλας
info@tzavellaslaw.gr
+30 210 8212049

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον DPO μας σε ώρες γραφείου, 9πμ – 5μμ καθημερινά Δευτέρα με Παρασκευή, σε ώρες Ελλάδος.

Πληροφορίες επικοινωνίας

Ρυθμιστική Αρχή

Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Γραφεία: Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα
Τηλεφωνικό Κέντρο: +30-210 6475600
Fax: +30-210 6475628
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: contact@dpa.gr

Αλλαγές σε αυτή την πολιτική

Κατέχουμε το δικαίωμα να κάνουμε αλλαγές σε αυτή την πολιτική.
Τελευταία τροποποίηση 15 Φεβρουαρίου 2019