Η δικηγορική εταιρεία μας αναλαμβάνει τη νομική υποστήριξη και υπεράσπιση των εντολέων της από το στάδιο της προκαταρκτικής εξέτασης, της προανάκρισης ή της κύριας ανάκρισης, ενώπιον των αρμοδίων προανακριτικών και ανακριτικών Αρχών, Δικαστικών Συμβουλίων και Ποινικών Δικαστηρίων όλων των βαθμίδων, μέχρι και το στάδιο της αναιρετικής διαδικασίας, ενώπιον του Αρείου Πάγου (σύνταξη εγγράφων εξηγήσεων & απολογητικού υπομνήματος, προετοιμασία ποινικού φακέλου, παράσταση στο ακροατήριο).

Παράλληλα οι δικηγόροι της εταιρείας μας εκπροσωπούν φυσικά και νομικά πρόσωπα, που επιθυμούν να δηλώσουν παράσταση πολιτικής αγωγής (λόγω ηθικής βλάβης ή ψυχικής οδύνης), επί αδικημάτων που τελέστηκαν σε βάρος τους ή σε βάρος των συγγενών-οικείων τους (υποβολή μηνύσεων-εγκλήσεων-αναφορών, παρακολούθηση πορείας ποινικής δίωξης, παράσταση πολιτικής αγωγής στην προδικασία και στο ακροατήριο).

Οι δικηγόροι της εταιρείας μας χειρίζονται κάθε υπόθεση με βάση την ιδιαίτερη φύση και τα χαρακτηριστικά της.

Οι υποθέσεις που αναλαμβάνουμε καλύπτουν μεγάλο φάσμα του ποινικού δικαίου, όπως :

  • υποθέσεις χρεών προς το Δημόσιο / Ασφαλιστικά Ταμεία
  • μη καταβολή εργοδοτικών και εργατικών εισφορών στους ασφαλιστικούς οργανισμούς & μη καταβολή αποδοχών εργαζομένων
  • εγκλήματα κατά της ιδιοκτησίας-περιουσίας (κλοπή, υπεξαίρεση, φθορά ξένης ιδιοκτησίας, εκβίαση, απάτη, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα, έκδοση “ακάλυπτης” επιταγής κλπ.)
  • εγκλήματα σχετικά με την οικογένεια (ενδοοικογενειακή βία, παραβίαση υποχρέωσης διατροφής κλπ.)
  • εγκλήματα κατά της ζωής / σωματικής ακεραιότητας
  • εγκλήματα κατά της τιμής (εξύβριση, δυσφήμηση απλή / δια του τύπου κλπ.)
  • εγκλήματα σχετικά με την απονομή δικαιοσύνης (ψευδορκία, ψευδής καταμήνυση κλπ.)
  • εγκλήματα σχετικά με την υπηρεσία (δωροδοκία, παράβαση καθήκοντος κλπ.)
  • “ηλεκτρονικά” εγκλήματα (συκοφαντική δυσφήμιση μέσω ιστοσελίδων και ιστολογίων κλπ.)
  • εγκλήματα ειδικών ποινικών νόμων (“ξέπλυμα βρόμικου χρήματος”, παραβιάσεις νόμου για την πνευματική ιδιοκτησία, για τα ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα, παράνομη είσοδος-παραμονή αλλοδαπού κλπ.)