ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΠΡΑΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διορθωτικές πράξεις εφαρμογής :

(ΔΗΛΩΣΗ ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ – ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΤΟΣ ή ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ)
• Αίτηση (να αναγράφεται ο λόγος σύνταξης διορθωτικής πράξης, η πολεοδομική ενότητα, ο κ.α. ιδιοκτησίας και τα στοιχεία του αιτούντος)
• Τίτλος ιδιοκτησίας σημερινού ιδιοκτήτη
• Προηγούμενοι τίτλοι ιδιοκτησίας μέχρι και 10-3-82
• Σχεδιάγραμμα συμβολαίου
• Πιστοποιητικά Υποθηκοφυλακείου (μεταγραφής, μη εκποιήσεως, βαρών και αγωγών)
• Δήλωση ιδιοκτησίας. Εάν έχει κατατεθεί στο Δήμο, βεβαίωση και αντίγραφο αυτής.
• Απόσπασμα κτηματολογίου, όπου εκπονείται.
• Αντίγραφο διαγράμματος πράξης εφαρμογής
• Αντίγραφο μερίδας ιδιοκτήτη 10-3-82 από το υποθηκοφυλακείο. Εάν η μερίδα είναι μεγάλη, απαιτείται βεβαίωση δικηγόρου και μηχανικού για την έκταση των ιδιοκτησιών στις πολεοδομικές ενότητες του ιδίου ΦΕΚ στις 10-3-82.
• Αντίγραφο πίνακα πράξης εφαρμογής
• Ασυμπλήρωτο (κενό) πίνακα πράξης εφαρμογής
• Φάκελος με αυτιά
• Τέλος Διοικητικών Πράξεων 100 € (Προ υπογραφών)

ΕΑΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΛΛΑΓΗ ΕΜΒΑΔΟΥ ή ΟΡΙΩΝ
• Αίτηση (να αναγράφεται ο λόγος σύνταξης διορθωτικής πράξης, η πολεοδομική ενότητα, ο κ.α. ιδιοκτησίας και τα στοιχεία του αιτούντος)
• Τίτλος ιδιοκτησίας σημερινού ιδιοκτήτη
• Προηγούμενοι τίτλοι ιδιοκτησίας μέχρι και 10-3-82
• Σχεδιάγραμμα συμβολαίου
• Πιστοποιητικά Υποθηκοφυλακείου (μεταγραφής, μη εκποιήσεως, βαρών και αγωγών)
• Αντίγραφο μερίδας ιδιοκτήτη 10-3-82 από το υποθηκοφυλακείο. Εάν η μερίδα είναι μεγάλη, απαιτείται βεβαίωση δικηγόρου και μηχανικού για την έκταση των ιδιοκτησιών στις πολεοδομικές ενότητες του ιδίου ΦΕΚ στις 10-3-82.
• Δήλωση ιδιοκτησίας. Εάν έχει κατατεθεί στο Δήμο, βεβαίωση και αντίγραφο αυτής.
• Απόσπασμα κτηματολογίου όπου εκπονείται
• Αντίγραφο διαγράμματος πράξης εφαρμογής
• Αντίγραφο πίνακα πράξης εφαρμογής
• Ασυμπλήρωτο (κενό) πίνακα πράξης εφαρμογής
• Φάκελος με αυτιά
• Τέλος Διοικητικών Πράξεων  (Προ υπογραφών)
• Τοπογραφικό διάγραμμα κλίμακας 1:500 (σύμφωνα με τις προδιαγραφές της πράξης εφαρμογής και συντεταγμένες από κρατικό δίκτυο σε όλα τα σημεία που απαιτούνται)
• Κατάθεση αμοιβής μηχανικού(ΤΣΜΕΔΕ, ΦΕΜ)
• Συνεννόηση με τον υπάλληλο (στον οποίο χρεώθηκε ο φάκελος) για αυτοψία

ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΠΟΛΛΟΥΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΥΣ, ΙΔΑΝΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ, ΠΟΛΛΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ, ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙΠΛΟΚΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ
• Αίτηση (να αναγράφεται ο λόγος σύνταξης διορθωτικής πράξης, η πολεοδομική ενότητα, ο κ.α. ιδιοκτησίας και τα στοιχεία του αιτούντο)
• Τίτλος ιδιοκτησίας σημερινού ιδιοκτήτη
• Προηγούμενοι τίτλοι ιδιοκτησίας μέχρι και 10-3-82
• Σχεδιάγραμμα συμβολαίου
• Πιστοποιητικά Υποθηκοφυλακείου (μεταγραφής, μη εκποιήσεως, βαρών και αγωγών)
• Αντίγραφο μερίδας ιδιοκτήτη 10-3-82 από το υποθηκοφυλακείο. Εάν η μερίδα είναι μεγάλη, απαιτείται βεβαίωση δικηγόρου και μηχανικού για την έκταση των ιδιοκτησιών στις πολεοδομικές ενότητες του ιδίου ΦΕΚ στις 10-3-82.
• Δήλωση ιδιοκτησίας. Εάν έχει κατατεθεί στο Δήμο, βεβαίωση και αντίγραφο αυτής
• Απόσπασμα κτηματολογίου όπου εκπονείται
• Αντίγραφο διαγράμματος πράξης εφαρμογής
• Αντίγραφο πίνακα πράξης εφαρμογής
• Ασυμπλήρωτο (κενό) πίνακα πράξης εφαρμογής
• Τέλος Διοικητικών Πράξεων

• Τοπογραφικό διάγραμμα κλίμακας 1:500 (σύμφωνα με τις προδιαγραφές της πράξης εφαρμογής και συντεταγμένες από κρατικό δίκτυο σε όλα τα σημεία που απαιτούνται)

• Κατάθεση αμοιβής μηχανικού(ΤΣΜΕΔΕ, ΦΕΜ)
• Συνεννόηση με τον υπάλληλο (στον οποίο χρεώθηκε ο φάκελος) για αυτοψία
• Να υποβάλλεται τεχνική έκθεση μηχανικού (όσον αφορά το τοπογραφικό)
• Έκθεση δικηγόρου (όσον αφορά τους τίτλους)
• Ο διορθωμένος πίνακας της πράξης εφαρμογής θα είναι έτοιμος μέσα στο φάκελο