camera.jpg

Για την νόμιμη εγκατάσταση και λειτουργία συστήµατος βιντεοεπιτήρησης (κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης) σε συγκροτήµατα κατοικιών ή γραφείων, απαιτείται να πληρούνται οι εξής όροι και προϋποθέσεις :

1ον) σκοπός της εγκατάστασης να είναι η ασφάλεια των κοινόχρηστων χώρων του συγκροτήματος και των προσώπων, που κυκλοφορούν σε αυτούς,

2ον) να ληφθεί απόφαση του οργάνου που είναι αρµόδιο για τη διαχείριση του συγκροτήµατος (π.χ. της Γενικής Συνέλευσης της πολυκατοικίας), σύµφωνα µε τις ειδικές διατάξεις του οικείου Κανονισµού, εκτός αν η εγκατάσταση συστήµατος βιντεοεπιτήρησης δεν προβλέπεται στον Κανονισµό, οπότε απαιτείται συναπόφαση των 2/3 των ενοίκων της πολυκατοικίας ή του κτηρίου, που λαµβάνεται µε πρωτοβουλία του διαχειριστή (για την ψηφοφορία σε κάθε ένοικο αντιστοιχεί µία ψήφος),

3ον) στην απόφαση να ορίζονται οι χώροι που θα επιτηρούνται και το ή τα φυσικά πρόσωπα που µπορούν να έχουν πρόσβαση στη µονάδα ελέγχου του συστήµατος (π.χ. ο διαχειριστής της πολυκατοικίας),

4ον) υποβολή από τον υπεύθυνο επεξεργασίας προς την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα έγγραφης γνωστοποίησης για τη σύσταση και λειτουργία αρχείου ή την έναρξη της επεξεργασίας,

5ον) τήρηση από τον υπεύθυνο επεξεργασίας της υποχρέωσης ενημέρωσης των εισερχόμενων στο συγκρότημα, με την τοποθέτηση ευδιάκριτων πινακίδων σε επαρκή αριθµό και εµφανές µέρος, όπου θα αναγράφεται το πρόσωπο, για λογαριασµό του οποίου γίνεται η βιντεοσκόπηση (υπεύθυνος επεξεργασίας), ο σκοπός καθώς και το άτοµο, µε το οποίο οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να επικοινωνήσουν, για να ασκήσουν τα δικαιώµατα που ο ν. 2472/1997 αναγνωρίζει στο υποκείµενο των δεδοµένων.

foto-4

Υπεύθυνος επεξεργασίας του συστήματος βιντεοεπιτήρησης είναι η Γενική Συνέλευση του συγκροτήματος.

Απαγορεύεται :

α) οι κάµερες του συστήµατος βιντεοεπιτήρησης να ελέγχουν την πρόσβαση στα κατ’ ιδίαν διαµερίσµατα,

β) η µονάδα ελέγχου να βρίσκεται σε διαµέρισµα της πολυκατοικίας (πρέπει να εγκαθίσταται σε κοινόχρηστο χώρο µε ελεγχόµενη πρόσβαση, π.χ. κοινόχρηστη αποθήκη), εκτός αν η επεξεργασία πραγµατοποιείται από εξουσιοδοτηµένο προσωπικό ασφαλείας (π.χ. εταιρεία ασφαλείας ως εκτελούσα την επεξεργασία),

γ) η χρήση οθόνης σε συνεχή λειτουργία, σε περίπτωση που δεν υπάρχει παρακολούθηση σε πραγµατικό χρόνο από προσωπικό ασφαλείας,

δ) η µετάδοση σήµατος εικόνας στα κατ’ ιδίαν διαµερίσµατα.

Τα δεδοµένα διατηρούνται το πολύ έως σαράντα οκτώ (48) ώρες.

Κυρώσεις λόγω παράλειψης γνωστοποίησης στην Αρχή :

α) Ποινικές : Ο υπεύθυνος επεξεργασίας τιμωρείται με φυλάκιση έως τριών (3) ετών και χρηματική ποινή τουλάχιστον 1.000.000 δραχμών έως 5.000.000 δραχμών.

β) Δοιηκητικές : Ο υπεύθυνος επεξεργασίας υπόκειται σε πρόστιμο ποσού 300.000 έως 50.000.000 δραχμών.

γ) Αστικές : Ο υπεύθυνος επεξεργασίας υπέχει και αστική ευθύνη αποζημίωσης λόγω περιουσιακής βλάβης ή χρηματικής ικανοποίησης λόγω ηθικής βλάβης, το ύψος της οποίας ορίζεται κατ’ ελάχιστον στο ποσό των 2.000.000 δραχμών, εκτός αν ζητήθηκε από τον ενάγοντα μικρότερο ποσό ή η παράβαση οφείλεται σε αμέλεια.

 

Ειδικότερα, για την εγκατάσταση κάµερας από µεµονωµένο ιδιοκτήτη ή ένοικο σε κοινόχρηστο χώρο στάθµευσης της πολυκατοικίας ή του κτηρίου για την επιτήρηση προσωπικού οχήµατος, απαιτείται να πληρούνται οι εξής προϋποθέσεις :

α) να προβλέπεται στον Κανονισµό της πολυκατοικίας ή να υπάρχει συναπόφαση των ενοίκων, που λαµβάνεται με πλειοψηφία των 2/3,

β) να µην υπάρχει σύστηµα βιντεοεπιτήρησης στους χώρους στάθµευσης εγκατεστηµένο για λογαριασµό της πολυκατοικίας,

γ) η κάµερα να εστιάζει µόνο στο επιτηρούµενο όχηµα

δ) ο ενδιαφερόµενος ιδιοκτήτης ή ένοικος να τοποθετήσει µε δικά του έξοδα σχετική ευδιάκριτη ενηµερωτική πινακίδα σε εµφανές σηµείο του χώρου στάθµευσης,

ε) υποβολή από τον ενδιαφερόμενο ιδιοκτήτη προς την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα έγγραφης γνωστοποίησης για τη σύσταση και λειτουργία αρχείου ή την έναρξη της επεξεργασίας.

Κυρώσεις : ως ανωτέρω για την Γενική Συνέλευση του συγκροτήματος.

[Πηγή : Οδηγία 1/2011 της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα “Χρήση συστηµάτων βιντεοεπιτήρησης για την προστασία προσώπων και αγαθών”]