Πλέον, αντί να επισκέπτεστε ΚΕΠ ή Αστυνομικό Τμήμα, για να θεωρήσετε το γνήσιο της υπογραφής σας επί εγγράφων, μπορείτε να επισκέπτεστε την ιστοσελίδα https://docs.gov.gr/ , προκειμένου :

  • να εκδώσετε σε ηλεκτρονική μορφή Υπεύθυνη Δήλωση, Εξουσιοδότηση, Ψηφιακή Βεβαίωση Εγγράφου, Ψηφιακή Βεβαίωση Ιδιωτικού Συμφωνητικού με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής σας

  • να ελέγξετε την εγκυρότητα ενός εγγράφου
  • να δείτε την προσωπική σας θυρίδα my.gov.gr