Άρθρα-Νομολογία

31 Αυγούστου, 2013

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΠΡΑΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διορθωτικές πράξεις εφαρμογής : (ΔΗΛΩΣΗ ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ – ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΤΟΣ ή ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ) • Αίτηση (να αναγράφεται ο λόγος σύνταξης διορθωτικής πράξης, η πολεοδομική ενότητα, ο κ.α. […]