15 Φεβρουαρίου, 2016

ΑΙΤΗΣΕΙΣ-ΕΝΤΥΠΑ ΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Αίτηση προτίμησης δικασίμου Αίτηση πιστοποιητικού μη ασκήσεως ενδίκων μέσων Αίτηση πιστοποιητικού μη άσκησης ανακοπής Αίτηση πιστοποιητικού πορείας αγωγής Αίτηση Αρχείο Πρωτοδικείου Έκθεση όρκισης πραγματογνώμονα Έκθεση παραίτησης […]
18 Μαρτίου, 2016

ΑΚΥΡΟΣ ΓΟΣ – ΠΑΡΕΚΤΑΣΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ

 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 680/2013 – ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ – (ΠΕΡΙΛΗΨΗ) : Ασφαλιστικά μέτρα νομής επί κινητού. Δάνειο αγοράς οχήματος. Τοπική αρμοδιότητα. Καταχρηστικός όρος στη σύμβαση. Ένσταση κατά τόπον […]