28 Ιανουαρίου, 2016

ΧΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ (GPS) ΣΕ ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ – Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 165/2014 – ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Παρακολούθηση και εποπτεία εργαζομένων στον χώρο εργασίας – Παράνομη η χρήση […]
3 Φεβρουαρίου, 2016

ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ – ΑΙΤΗΣΗ (ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ) ΠΡΟΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ 4154/2015 – TO ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ  – ΤΜΗΜΑ Δ’ (ΠΕΡΙΛΗΨΗ) : Αθέμιτη επεξεργασία προσωπικών δεδομένων – Χορήγηση από την Υπηρεσία Πολεοδομίας Δήμου σε τρίτον αντιγράφου αίτησης (καταγγελίας) […]
5 Φεβρουαρίου, 2016

ΚΛΕΙΣΤΟ ΚΥΚΛΩΜΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΣΕ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ

Για την νόμιμη εγκατάσταση και λειτουργία συστήµατος βιντεοεπιτήρησης (κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης) σε συγκροτήµατα κατοικιών ή γραφείων, απαιτείται να πληρούνται οι εξής όροι και προϋποθέσεις : 1ον) σκοπός της […]
18 Μαρτίου, 2016

ΠΡΑΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ – ΧΡΟΝΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΗΣ ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 1205/2011 – ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ – (ΠΕΡΙΛΗΨΗ) : Συνταγματική προστασία της ιδιοκτησίας. Προϋποθέσεις με τις οποίες περιορίζεται ή απόλλυται η ατομική ιδιοκτησία χωρίς αποζημίωση. Σχέδια […]