3 Φεβρουαρίου, 2016

ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ – ΑΙΤΗΣΗ (ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ) ΠΡΟΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ 4154/2015 – TO ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ  – ΤΜΗΜΑ Δ’ (ΠΕΡΙΛΗΨΗ) : Αθέμιτη επεξεργασία προσωπικών δεδομένων – Χορήγηση από την Υπηρεσία Πολεοδομίας Δήμου σε τρίτον αντιγράφου αίτησης (καταγγελίας) […]
9 Φεβρουαρίου, 2016

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΑΤΑΓΗ – ΣΧΕΤΙΚΗ ΑΚΥΡΟΤΗΤΑ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 20/2015 – ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ – ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ (ΠΕΡΙΛΗΨΗ) : Προσωρινή Διαταγή – Απαγόρευση πραγματικής και νομικής μεταβολής της περιουσίας του καθ’ ου – Μεταβίβαση ακινήτου […]
11 Φεβρουαρίου, 2016

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

1. Ιστορική Αναδρομή Ιδρυτικά Κράτη-μέλη: Βέλγιο, Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, Λουξεμβούργο και Κάτω Χώρες. Ίδρυσαν την Ευρωπαϊκή Κοινότητα Άνθρακα και Χάλυβα (1951) και την Ευρωπαϊκή Αμυντική Κοινότητα […]
12 Φεβρουαρίου, 2016

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΓΓΥΤΕΡΩΝ ΣΥΓΓΕΝΩΝ

Έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, σε απάντηση σχετικής ερώτησης που υποβλήθηκε από Δήμο της Χώρας, απλοποιεί ακόμη περισσότερο την διαδικασία έκδοσης του πιστοποιητικού εγγυτέρων συγγενών. Σύμφωνα με […]