31 Αυγούστου, 2013

ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕ ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Δικαστήριο: ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ Ν. 3068 Αριθ. Απόφασης: 19 Ετος: 2012 Περίληψη Υποχρέωση συμμόρφωσης διοίκησης -. Απόρριψη αίτησης για συμμόρφωση Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης (Περιφέρειας) με αμετάκλητη δικαστική απόφαση. […]
3 Φεβρουαρίου, 2016

ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ – ΑΙΤΗΣΗ (ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ) ΠΡΟΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ 4154/2015 – TO ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ  – ΤΜΗΜΑ Δ’ (ΠΕΡΙΛΗΨΗ) : Αθέμιτη επεξεργασία προσωπικών δεδομένων – Χορήγηση από την Υπηρεσία Πολεοδομίας Δήμου σε τρίτον αντιγράφου αίτησης (καταγγελίας) […]
16 Φεβρουαρίου, 2016

ΑΙΤΗΣΕΙΣ-ΕΝΤΥΠΑ Δ.Ο.Υ. & Ο.Τ.Α.

Πιστοποιητικό άρθρου 105 ν. 2961-2001 (κληρονομιά) Αίτηση φορολογικής ενημερότητας Δήλωση εκχώρησης μισθωμάτων Αίτηση προς ΔΟΥ Χρήσιμα έντυπα από Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων: www.gsis.gr/gsis/info/gsis_site/Services/Polites/e_entipa/e_entipa_docs.html Αίτηση βεβαίωσης ΤΑΠ
22 Φεβρουαρίου, 2016

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ (ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΟΛΙΤΗ)

Το δημοσιευόμενο εγχειρίδιο, που εξέδωσε η Γενική Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης & Ανθρώπινου Δυναμικού της Γ.Γ.Δ.Ε. του Υπουργείου Οικονομικών, δίνει απαντήσεις στα συνηθέστερα ερωτήματα πολιτών σε θέματα […]