15 Φεβρουαρίου, 2016

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

Αίτηση πιστοποιητικού μεταβολών εταιρείας Αίτηση πιστοποιητικού μη κατάθεσης αίτησης πτώχευσης Αίτηση πιστοποιητικού πτώχευσης-παύσης πληρωμών Αίτηση πιστοποιητικού μη συνδιαλλαγής Αίτηση πιστοποιητικού αναγκαστικής διαχείρισης Αίτηση πιστοποιητικού μη κατάθεσης […]
17 Φεβρουαρίου, 2016

ΟΙ ΡΗΤΡΕΣ ΤΟΥ ΜΑΛΛΟΝ ΕΥΝΟΟΥΜΕΝΟΥ ΠΕΛΑΤΗ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ Τα τελευταία χρόνια, η ενσωμάτωση των ρητρών του μάλλον ευνοουμένου πελάτη, οι οποίες συναντώνται διεθνώς ως ”most– favoured customer clauses” (άλλως, Most– Favoured Nation clauses […]