5 Φεβρουαρίου, 2016

ΝΟΜΙΜΗ ΜΟΙΡΑ – ΑΝΑΓΩΓΗ ΑΞΙΑΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΡΟΣ ΜΕΡΙΔΟΥΧΟ ΣΤΟΝ ΧΡΟΝΟ ΘΑΝΑΤΟΥ ΤΟΥ ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΥΜΕΝΟΥ (ΜΕΘΟΔΟΣ ΧΡΥΣΗΣ ΛΙΡΑΣ & ΔΕΙΚΤΗ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ)

  Για τον υπολογισμό της νόμιμης μοίρας μεριδούχου απαιτείται η ανεύρεση της πραγματικής και της πλασματικής ομάδας κληρονομιάς. Για τον υπολογισμό της πλασματικής ομάδας κληρονομιάς, λαμβάνεται ως […]
12 Φεβρουαρίου, 2016

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΓΓΥΤΕΡΩΝ ΣΥΓΓΕΝΩΝ

Έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, σε απάντηση σχετικής ερώτησης που υποβλήθηκε από Δήμο της Χώρας, απλοποιεί ακόμη περισσότερο την διαδικασία έκδοσης του πιστοποιητικού εγγυτέρων συγγενών. Σύμφωνα με […]
15 Φεβρουαρίου, 2016

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ

Αίτηση πιστοποιητικού μη δημοσίευσης διαθήκης (Ειρηνοδικείο Αθηνών) Αίτηση πιστοποιητικού μη δημοσίευσης διαθήκης (Πρωτοδικείο Αθηνών) Αίτηση πιστοποιητικού μη αποποίησης κληρονομιάς (Ειρηνοδ.Αθηνών) Αίτηση πιστοποιητικού μη αποποίησης κληρονομιάς (Πρωτοδ.Αθηνών) […]