31 Αυγούστου, 2013

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΠΡΑΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διορθωτικές πράξεις εφαρμογής : (ΔΗΛΩΣΗ ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ – ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΤΟΣ ή ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ) • Αίτηση (να αναγράφεται ο λόγος σύνταξης διορθωτικής πράξης, η πολεοδομική ενότητα, ο κ.α. […]
31 Αυγούστου, 2013

ΠΡΑΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ – ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΜΕΤΑΓΡΑΦΗΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ – ΤΥΧΗ ΤΩΝ ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΩΝ –

Δικαστήριο: ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Αριθ. Απόφασης: 19 Ετος: 2002 Περίληψη Αναγκαστική απαλλοτρίωση – Σχέδια πόλεων – Συστατικά ακινήτου -. Το άρθ. 12 § 7 β΄ και […]