16 Φεβρουαρίου, 2016

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΝ.Φ.Ι.Α.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 89/2015 – ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ : (ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ) … Σημειώνεται ότι, κατά την κρίση του Δικαστηρίου τούτου, από την εκ […]
17 Φεβρουαρίου, 2016

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΦΕΣΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΣΥΝΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΟΡΟΦΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 1171/2010 – ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ (ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ) : Με τις διατάξεις του Ν 1562/1985 ρυθμίζονται οι περιπτώσεις α) του δικαιώματος άσκησης αγωγής από τους συγκυρίους (με […]
21 Φεβρουαρίου, 2016

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 367/2016 – ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ – (ΠΕΡΙΛΗΨΗ) : Ευρωπαϊκός τίτλος εκτέλεσης – Αρμόδιο όργανο εκτέλεσης στην Ελλάδα- Εφαρμογή άρθρου 281 ΑΚ στην διαδικασία εκτέλεσης – […]
22 Ιουλίου, 2016

ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΗ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 1143/2013 – ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ (Δ’ Πολιτικό Τμήμα) (ΠΕΡΙΛΗΨΗ) : Αποδεικτική σύμβαση – Είναι επιτρεπτή η συμφωνία των διαδίκων να μην χρησιμοποιήσουν συγκεκριμένο/-α αποδεικτικό/-ά μέσο/-α […]