16 Φεβρουαρίου, 2016

ΑΙΤΗΣΕΙΣ-ΕΝΤΥΠΑ Δ.Ο.Υ. & Ο.Τ.Α.

Πιστοποιητικό άρθρου 105 ν. 2961-2001 (κληρονομιά) Αίτηση φορολογικής ενημερότητας Δήλωση εκχώρησης μισθωμάτων Αίτηση προς ΔΟΥ Χρήσιμα έντυπα από Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων: www.gsis.gr/gsis/info/gsis_site/Services/Polites/e_entipa/e_entipa_docs.html Αίτηση βεβαίωσης ΤΑΠ
5 Σεπτεμβρίου, 2016

ΑΚΑΤΑΣΧΕΤΟ ΜΙΣΘΩΝ-ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ-ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

Ύψος ακατάσχετου ποσού μισθών, συντάξεων και βοηθημάτων – Ακατάσχετο τραπεζικών λογαριασμών, τραπεζικός καταθετικός λογαριασμός, τραπεζικός λογαριασμός μισθοδοσίας Οι απαιτήσεις από μισθούς, συντάξεις και κάθε είδους ασφαλιστικά […]