12 Φεβρουαρίου, 2016

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΓΓΥΤΕΡΩΝ ΣΥΓΓΕΝΩΝ

Έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, σε απάντηση σχετικής ερώτησης που υποβλήθηκε από Δήμο της Χώρας, απλοποιεί ακόμη περισσότερο την διαδικασία έκδοσης του πιστοποιητικού εγγυτέρων συγγενών. Σύμφωνα με […]
15 Φεβρουαρίου, 2016

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

Αίτηση πιστοποιητικού μεταβολών εταιρείας Αίτηση πιστοποιητικού μη κατάθεσης αίτησης πτώχευσης Αίτηση πιστοποιητικού πτώχευσης-παύσης πληρωμών Αίτηση πιστοποιητικού μη συνδιαλλαγής Αίτηση πιστοποιητικού αναγκαστικής διαχείρισης Αίτηση πιστοποιητικού μη κατάθεσης […]