11 Φεβρουαρίου, 2016

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

1. Ιστορική Αναδρομή Ιδρυτικά Κράτη-μέλη: Βέλγιο, Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, Λουξεμβούργο και Κάτω Χώρες. Ίδρυσαν την Ευρωπαϊκή Κοινότητα Άνθρακα και Χάλυβα (1951) και την Ευρωπαϊκή Αμυντική Κοινότητα […]