16 Φεβρουαρίου, 2016

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΝ.Φ.Ι.Α.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 89/2015 – ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ : (ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ) … Σημειώνεται ότι, κατά την κρίση του Δικαστηρίου τούτου, από την εκ […]
5 Απριλίου, 2020

ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΓΟΚ – ΑΡΝΗΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

Αριθμός απόφασης 3008/2017 – ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (Περίληψη) : Έννοια αρνητικής αγωγής. Περιορισμοί ΓΟΚ δεν θεμελιώνουν μόνοι τους αστικό δικαίωμα τρίτου ιδιοκτήτη γειτονικού ακινήτου. Διάνοιξη οπής […]