15 Φεβρουαρίου, 2016

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

Αίτηση πιστοποιητικού μεταβολών εταιρείας Αίτηση πιστοποιητικού μη κατάθεσης αίτησης πτώχευσης Αίτηση πιστοποιητικού πτώχευσης-παύσης πληρωμών Αίτηση πιστοποιητικού μη συνδιαλλαγής Αίτηση πιστοποιητικού αναγκαστικής διαχείρισης Αίτηση πιστοποιητικού μη κατάθεσης […]
26 Φεβρουαρίου, 2016

ΑΙΤΗΣΕΙΣ-ΕΝΤΥΠΑ ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟΥ/ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ

Αίτηση πιστοποιητικού για ακίνητο Αίτηση αντιγράφου συμβολαίου Αίτηση άρσης κατάσχεσης ή εξάλειψης υποθήκης Αίτηση αντιγράφου μερίδας Οδηγίες εγγραφής υποθήκης-προσημείωσης   Κτηματολόγιο-Δήλωση Δ-2 Κτηματολόγιο-Δήλωση Δ-1 Κτηματολόγιο-Αίτηση χορήγησης […]
18 Μαρτίου, 2016

ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΠΟΛΙΤΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΜΕΣΑ (ΦΑΞ – EMAIL)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ Είδος: ΝΟΜΟΣ Αριθμός: 2672 Έτος: 1998 ΦΕΚ: Α 290 19981228 Τέθηκε σε ισχύ: 01.01.1999 Ημ.Υπογραφής: 24.12.1998 Τίτλος: Οικονομικοί πόροι της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης και άλλες […]
6 Απριλίου, 2020

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΙΜΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗΣ

Κατά το άρθ. 20 του ν. 2882/2001 (Κώδικας Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων Ακινήτων), προκειμένου να καθοριστεί οριστική τιμή μονάδος αποζημιώσεως απαλλοτριωθέντος ακινήτου, κάθε ενδιαφερόμενος δικαιούται εντός προθεσμίας 30 […]