6 Απριλίου, 2020

ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ – ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΠΑΡΟΔΙΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ – ΕΥΘΥΝΗ ΠΩΛΗΤΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

Από τις σχετικές με την αναγκαστική απαλλοτρίωση για την εφαρμογή σχεδίων πόλεων διατάξεις προκύπτει, ότι συνυπόχρεοι για την καταβολή της αποζημιώσεως του ακινήτου, που αφαιρείται για […]
6 Απριλίου, 2020

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΑΚΙΝΗΤΟ – ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΣΕ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟ

Κατά το άρθρο 28 του ν. 1337/1983 “Επέκταση πολεοδομικών σχεδίων, οικιστική ανάπτυξη κλπ”, «Ιδιωτικοί δρόμοι, πλατείες και λοιποί χώροι κοινής χρήσεως που έχουν σχηματισθεί με οποιοδήποτε […]