21 Φεβρουαρίου, 2016

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 367/2016 – ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ – (ΠΕΡΙΛΗΨΗ) : Ευρωπαϊκός τίτλος εκτέλεσης – Αρμόδιο όργανο εκτέλεσης στην Ελλάδα- Εφαρμογή άρθρου 281 ΑΚ στην διαδικασία εκτέλεσης – […]
18 Μαρτίου, 2016

ΑΚΥΡΟΣ ΓΟΣ – ΠΑΡΕΚΤΑΣΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ

 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 680/2013 – ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ – (ΠΕΡΙΛΗΨΗ) : Ασφαλιστικά μέτρα νομής επί κινητού. Δάνειο αγοράς οχήματος. Τοπική αρμοδιότητα. Καταχρηστικός όρος στη σύμβαση. Ένσταση κατά τόπον […]
22 Ιουλίου, 2016

ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΗ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 1143/2013 – ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ (Δ’ Πολιτικό Τμήμα) (ΠΕΡΙΛΗΨΗ) : Αποδεικτική σύμβαση – Είναι επιτρεπτή η συμφωνία των διαδίκων να μην χρησιμοποιήσουν συγκεκριμένο/-α αποδεικτικό/-ά μέσο/-α […]