14 Σεπτεμβρίου, 2021

ΑΜΟΙΒΗ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΠΙΤΑΓΗΣ ΠΡΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗ – ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 355/2020 Με την υπόψη απόφαση κρίθηκε το ενδιαφέρον ζήτημα εάν είναι σύμφωνη με το Σύνταγμα η διάταξη του άρθρου 72 παρ. 1 του […]