30 Δεκεμβρίου, 2021

ΠΡΑΚΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ – (ΣΥΝ)ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ – ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΓΟΝΕΩΝ & ΑΝΗΛΙΚΟΥ ΤΕΚΝΟΥ

Δημοσιεύουμε έναν χρήσιμο και πρακτικό οδηγό δικαιωμάτων-υποχρεώσεων των γονέων σχετικά με την γονική μέριμνα – (συν)επιμέλεια – επικοινωνία τους με τα ανήλικα τέκνα τους. Ο οδηγός […]