6 Απριλίου, 2020

ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΕΛΕΣΙΔΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΚΑΤΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ /ΝΠΔΔ ΛΟΓΩ ΑΝΑΙΡΕΣΗΣ

Η προθεσμία άσκησης αναίρεσης και η άσκησή της αναστέλλει την εκτέλεση της τελεσίδικης απόφασης που έχει εκδοθεί σε βάρος του δημοσίου ή και σε βάρος όλων […]
4 Μαρτίου, 2021

ΑΘΩΩΤΙΚΗ ΠΟΙΝΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ – “ΔΕΣΜΕΥΣΗ”(;) ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ (ΟλΑΠ 4/2020)

Η Ολομέλεια του Αρείου Πάγου (4/2020) έκρινε το ζήτημα αν το πολιτικό δικαστήριο, όταν αποφασίζει περί του αν τελέσθηκε το αστικό -που αποτελεί συγχρόνως και ποινικό- αδίκημα, […]
16 Σεπτεμβρίου, 2021

ΑΝΤΕΦΕΣΗ – ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ – ΟΡΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΕΦΕΣΗΣ – ΕΝΝΟΜΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ

Στην δικηγορική πρακτική αντιμετωπίζεται αρκετά συχνά το φαινόμενο της μερικής νίκης/ήττας ενός διαδίκου. Στην περίπτωση αυτή γεννιέται ευλόγως το ερώτημα αν ο μερικώς νικήσας διάδικος (ενάγων/εναγόμενος), […]