18 Μαρτίου, 2016

ΑΚΥΡΟΣ ΓΟΣ – ΠΑΡΕΚΤΑΣΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ

 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 680/2013 – ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ – (ΠΕΡΙΛΗΨΗ) : Ασφαλιστικά μέτρα νομής επί κινητού. Δάνειο αγοράς οχήματος. Τοπική αρμοδιότητα. Καταχρηστικός όρος στη σύμβαση. Ένσταση κατά τόπον […]