10 Σεπτεμβρίου, 2021

ΑΥΘΑΙΡΕΤΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΣΕ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ – ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ – ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

ΜΠΑ 413/2021 (διαδικασία διαφορών μεταξύ ιδιοκτητών ορόφων) Με την υπόψη απόφαση κρίθηκε το ενδιαφέρον ζήτημα εάν η πολεοδομική “τακτοποίηση” αυθαίρετων κατασκευών ή αλλαγών χρήσης σε οριζόντια […]