23 Μαρτίου, 2016

ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ – ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ & ΚΥΡΩΣΕΙΣ (ΠΟΛ 1033/2016, Π.Δ. 237/1986)

Α) ΠΟΛ. 1033 (ΦΕΚ 720/17.3.2016) Εντοπισμός ανασφάλιστων αυτοκινήτων οχημάτων και επιδίωξη συμμόρφωσης των ιδιοκτητών αυτών μέσω της επίσπευσης της διαδικασίας επιβολής διοικητικών και ποινικών κυρώσεων. Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ […]