3 Μαΐου, 2020

ΚΑΤΑΤΜΗΣΗ ΓΕΩΤΕΜΑΧΙΟΥ

Αντικείμενο αυτής της παρουσίασης είναι η αρτιότητα και η κατάτμηση γεωτεμαχίων, που βρίσκονται εκτός σχεδίου πόλεως και εκτός ορίων οικισμών, που υπάρχουν πριν από το έτος […]