15 Φεβρουαρίου, 2016

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ

Αίτηση πιστοποιητικού μη δημοσίευσης διαθήκης (Ειρηνοδικείο Αθηνών) Αίτηση πιστοποιητικού μη δημοσίευσης διαθήκης (Πρωτοδικείο Αθηνών) Αίτηση πιστοποιητικού μη αποποίησης κληρονομιάς (Ειρηνοδ.Αθηνών) Αίτηση πιστοποιητικού μη αποποίησης κληρονομιάς (Πρωτοδ.Αθηνών) […]
15 Φεβρουαρίου, 2016

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Αίτηση πνευματικής λύσης γάμου (προς Εισαγγελέα) Αίτηση πιστοποιητικού μη λύσεως γάμου Υπεύθυνη δήλωση μη λύσης γάμου Αίτηση πιστοποιητικού δικαστικής συμπαράστασης Αίτηση πιστοποιητικού επιμέλειας-γονικής μέριμνας τέκνου