5 Απριλίου, 2020

ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΓΟΚ – ΑΡΝΗΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

Αριθμός απόφασης 3008/2017 – ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (Περίληψη) : Έννοια αρνητικής αγωγής. Περιορισμοί ΓΟΚ δεν θεμελιώνουν μόνοι τους αστικό δικαίωμα τρίτου ιδιοκτήτη γειτονικού ακινήτου. Διάνοιξη οπής […]