23 Δεκεμβρίου, 2021

ΕΓΓΡΑΦΕΣ-ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΔΙΑΖΕΥΓΜΕΝΩΝ-ΕΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙ ΓΟΝΕΩΝ : ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ ;

Μετά την θέση σε ισχύ του ν. 4800/16.9.2021 και με αφορμή την δημιουργήθηκαν ερωτήματα σχετικά με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, που ρυθμίζει το ζήτημα της εγγραφής-μετεγγραφής […]
30 Δεκεμβρίου, 2021

ΠΡΑΚΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ – (ΣΥΝ)ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ – ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΓΟΝΕΩΝ & ΑΝΗΛΙΚΟΥ ΤΕΚΝΟΥ

Δημοσιεύουμε έναν χρήσιμο και πρακτικό οδηγό δικαιωμάτων-υποχρεώσεων των γονέων σχετικά με την γονική μέριμνα – (συν)επιμέλεια – επικοινωνία τους με τα ανήλικα τέκνα τους. Ο οδηγός […]