11 Φεβρουαρίου, 2016

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

1. Ιστορική Αναδρομή Ιδρυτικά Κράτη-μέλη: Βέλγιο, Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, Λουξεμβούργο και Κάτω Χώρες. Ίδρυσαν την Ευρωπαϊκή Κοινότητα Άνθρακα και Χάλυβα (1951) και την Ευρωπαϊκή Αμυντική Κοινότητα […]
5 Απριλίου, 2020

ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΓΟΚ – ΑΡΝΗΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

Αριθμός απόφασης 3008/2017 – ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (Περίληψη) : Έννοια αρνητικής αγωγής. Περιορισμοί ΓΟΚ δεν θεμελιώνουν μόνοι τους αστικό δικαίωμα τρίτου ιδιοκτήτη γειτονικού ακινήτου. Διάνοιξη οπής […]