6 Απριλίου, 2020

ΔΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΕΝΥΠΟΘΗΚΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ – ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΝΥΠΟΘΗΚΩΝ/ΠΡΟΣΗΜΕΙΟΥΧΩΝ ΔΑΝΕΙΣΤΩΝ

Με τη διάταξη του άρθρου 492 ΚΠολΔ ρυθμίζεται η τύχη της υποθήκης και του ενεχύρου επί αυτούσιας διανομής των κοινών πραγμάτων, σύμφωνα με την οποία, κατά […]
8 Δεκεμβρίου, 2021

ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΗ – ΝΟΜΙΜΗ Η ΧΡΗΣΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ-ΒΙΝΤΕΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ

Με την 254/2021 απόφαση του Αρείου Πάγου (Ζ’ ποιν.τμ.) κρίθηκε ότι είναι δυνατόν να προσαχθούν και να αναγνωσθούν ενώπιον του ποινικού δικαστηρίου έγγραφα που άπτονται των προσωπικών […]