6 Απριλίου, 2020

ΔΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΕΝΥΠΟΘΗΚΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ – ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΝΥΠΟΘΗΚΩΝ/ΠΡΟΣΗΜΕΙΟΥΧΩΝ ΔΑΝΕΙΣΤΩΝ

Με τη διάταξη του άρθρου 492 ΚΠολΔ ρυθμίζεται η τύχη της υποθήκης και του ενεχύρου επί αυτούσιας διανομής των κοινών πραγμάτων, σύμφωνα με την οποία, κατά […]