18 Μαρτίου, 2016

ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΠΟΛΙΤΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΜΕΣΑ (ΦΑΞ – EMAIL)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ Είδος: ΝΟΜΟΣ Αριθμός: 2672 Έτος: 1998 ΦΕΚ: Α 290 19981228 Τέθηκε σε ισχύ: 01.01.1999 Ημ.Υπογραφής: 24.12.1998 Τίτλος: Οικονομικοί πόροι της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης και άλλες […]
5 Σεπτεμβρίου, 2016

ΑΚΑΤΑΣΧΕΤΟ ΜΙΣΘΩΝ-ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ-ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

Ύψος ακατάσχετου ποσού μισθών, συντάξεων και βοηθημάτων – Ακατάσχετο τραπεζικών λογαριασμών, τραπεζικός καταθετικός λογαριασμός, τραπεζικός λογαριασμός μισθοδοσίας Οι απαιτήσεις από μισθούς, συντάξεις και κάθε είδους ασφαλιστικά […]
5 Απριλίου, 2020

ΑΠΑΤΗ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ/ΝΠΔΔ – ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΜΕ ΠΛΑΣΤΟ ΠΤΥΧΙΟ

Αριθμός απόφασης 3/2019 – ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ) [ΠΕΡΊΛΗΨΗ] : Πρόσληψη υπαλλήλου σε θέση εργασίας με υποβολή πλαστού τίτλου σπουδών – Κρίθηκε ότι, εφόσον διαπράττεται απάτη, αυτή […]