15 Φεβρουαρίου, 2016

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ

Αίτηση πιστοποιητικού μη δημοσίευσης διαθήκης (Ειρηνοδικείο Αθηνών) Αίτηση πιστοποιητικού μη δημοσίευσης διαθήκης (Πρωτοδικείο Αθηνών) Αίτηση πιστοποιητικού μη αποποίησης κληρονομιάς (Ειρηνοδ.Αθηνών) Αίτηση πιστοποιητικού μη αποποίησης κληρονομιάς (Πρωτοδ.Αθηνών) […]
3 Μαΐου, 2020

ΚΑΤΑΤΜΗΣΗ ΓΕΩΤΕΜΑΧΙΟΥ

Αντικείμενο αυτής της παρουσίασης είναι η αρτιότητα και η κατάτμηση γεωτεμαχίων, που βρίσκονται εκτός σχεδίου πόλεως και εκτός ορίων οικισμών, που υπάρχουν πριν από το έτος […]