6 Απριλίου, 2020

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΑΚΙΝΗΤΟ – ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΣΕ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟ

Κατά το άρθρο 28 του ν. 1337/1983 “Επέκταση πολεοδομικών σχεδίων, οικιστική ανάπτυξη κλπ”, «Ιδιωτικοί δρόμοι, πλατείες και λοιποί χώροι κοινής χρήσεως που έχουν σχηματισθεί με οποιοδήποτε […]