3 Μαρτίου, 2021

ΔΥΣΦΗΜΗΣΗ – ΘΕΩΡΟΥΝΤΑΙ “ΤΡΙΤΟΙ” ΟΙ ΔΙΚΑΣΤΕΣ,ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΙΣ,ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ ΚΛΠ. (ΟλΑΠ 3/2021-πλειοψ.)

Η Ολομέλεια του Αρείου Πάγου (3/2021) έκρινε το μέχρι πρότινος αμφιλεγόμενο ζήτημα αν υπάρχει δυσφήμηση, στην περίπτωση που οι δυσφημιστικοί ισχυρισμοί διαδόθηκαν μέσω δικογράφου, που περιήλθε […]