21 Φεβρουαρίου, 2016

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 367/2016 – ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ – (ΠΕΡΙΛΗΨΗ) : Ευρωπαϊκός τίτλος εκτέλεσης – Αρμόδιο όργανο εκτέλεσης στην Ελλάδα- Εφαρμογή άρθρου 281 ΑΚ στην διαδικασία εκτέλεσης – […]
14 Σεπτεμβρίου, 2021

ΑΜΟΙΒΗ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΠΙΤΑΓΗΣ ΠΡΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗ – ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 355/2020 Με την υπόψη απόφαση κρίθηκε το ενδιαφέρον ζήτημα εάν είναι σύμφωνη με το Σύνταγμα η διάταξη του άρθρου 72 παρ. 1 του […]