17 Φεβρουαρίου, 2016

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΦΕΣΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΣΥΝΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΟΡΟΦΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 1171/2010 – ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ (ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ) : Με τις διατάξεις του Ν 1562/1985 ρυθμίζονται οι περιπτώσεις α) του δικαιώματος άσκησης αγωγής από τους συγκυρίους (με […]
16 Σεπτεμβρίου, 2021

ΑΝΤΕΦΕΣΗ – ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ – ΟΡΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΕΦΕΣΗΣ – ΕΝΝΟΜΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ

Στην δικηγορική πρακτική αντιμετωπίζεται αρκετά συχνά το φαινόμενο της μερικής νίκης/ήττας ενός διαδίκου. Στην περίπτωση αυτή γεννιέται ευλόγως το ερώτημα αν ο μερικώς νικήσας διάδικος (ενάγων/εναγόμενος), […]