5 Απριλίου, 2020

ΙΔΙΩΤΙΚΟΙ ΝΑΟΙ & ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ  

Οι ιδιωτικοί ναοί καθίστανται πράγματα εκτός συναλλαγής, μόνον εάν εγκαινιασθούν και καθιερωθούν στην θεία λατρεία, σύμφωνα με τους κανόνες της Ανατολικής Ορθοδόξου Εκκλησίας [ΑΠ 1178/2006, ΕφΛαρ […]