18 Μαρτίου, 2016

ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΠΟΛΙΤΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΜΕΣΑ (ΦΑΞ – EMAIL)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ Είδος: ΝΟΜΟΣ Αριθμός: 2672 Έτος: 1998 ΦΕΚ: Α 290 19981228 Τέθηκε σε ισχύ: 01.01.1999 Ημ.Υπογραφής: 24.12.1998 Τίτλος: Οικονομικοί πόροι της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης και άλλες […]