16 Σεπτεμβρίου, 2021

ΑΝΤΕΦΕΣΗ – ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ – ΟΡΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΕΦΕΣΗΣ – ΕΝΝΟΜΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ

Στην δικηγορική πρακτική αντιμετωπίζεται αρκετά συχνά το φαινόμενο της μερικής νίκης/ήττας ενός διαδίκου. Στην περίπτωση αυτή γεννιέται ευλόγως το ερώτημα αν ο μερικώς νικήσας διάδικος (ενάγων/εναγόμενος), […]