23 Δεκεμβρίου, 2021

ΕΓΓΡΑΦΕΣ-ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΔΙΑΖΕΥΓΜΕΝΩΝ-ΕΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙ ΓΟΝΕΩΝ : ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ ;

Μετά την θέση σε ισχύ του ν. 4800/16.9.2021 και με αφορμή την δημιουργήθηκαν ερωτήματα σχετικά με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, που ρυθμίζει το ζήτημα της εγγραφής-μετεγγραφής […]