νομιμη-μοιρα-διαθηκη-κληρονομια-κληρονομος-υπολογισμος-πραγματικη-πλασματικη-ομαδα

5 Φεβρουαρίου, 2016

ΝΟΜΙΜΗ ΜΟΙΡΑ – ΑΝΑΓΩΓΗ ΑΞΙΑΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΡΟΣ ΜΕΡΙΔΟΥΧΟ ΣΤΟΝ ΧΡΟΝΟ ΘΑΝΑΤΟΥ ΤΟΥ ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΥΜΕΝΟΥ (ΜΕΘΟΔΟΣ ΧΡΥΣΗΣ ΛΙΡΑΣ & ΔΕΙΚΤΗ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ)

  Για τον υπολογισμό της νόμιμης μοίρας μεριδούχου απαιτείται η ανεύρεση της πραγματικής και της πλασματικής ομάδας κληρονομιάς. Για τον υπολογισμό της πλασματικής ομάδας κληρονομιάς, λαμβάνεται ως […]