18 Μαρτίου, 2016

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΑ-ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΑ Οδηγός Περιφέρειας για διόρθωτικές πράξεις εφαρμογής (1) Εισφορά σε χρήμα (εγκύκλιος) Προδιαγραγές Πολεοδομικών Μελετών (εγκύκλιος) Ένταξη κυρωμένων Πράξεων Εφαρμογής στο Κτηματολόγιο (Οδηγίες) ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ Οικοδομική άδεια […]