5 Απριλίου, 2020

ΓΟΝΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ & ΔΩΡΕΑ

Συναφώς, κατά το άρθρο 1509 παρ. 1 του ΑΚ η παροχή περιουσίας στο τέκνο από οποιοδήποτε γονέα του, είτε για τη δημιουργία ή τη διατήρηση οικονομικής […]