15 Φεβρουαρίου, 2016

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Αίτηση πνευματικής λύσης γάμου (προς Εισαγγελέα) Αίτηση πιστοποιητικού μη λύσεως γάμου Υπεύθυνη δήλωση μη λύσης γάμου Αίτηση πιστοποιητικού δικαστικής συμπαράστασης Αίτηση πιστοποιητικού επιμέλειας-γονικής μέριμνας τέκνου