22 Ιουλίου, 2016

ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΗ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 1143/2013 – ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ (Δ’ Πολιτικό Τμήμα) (ΠΕΡΙΛΗΨΗ) : Αποδεικτική σύμβαση – Είναι επιτρεπτή η συμφωνία των διαδίκων να μην χρησιμοποιήσουν συγκεκριμένο/-α αποδεικτικό/-ά μέσο/-α […]