28 Ιανουαρίου, 2016

ΧΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ (GPS) ΣΕ ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ – Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 165/2014 – ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Παρακολούθηση και εποπτεία εργαζομένων στον χώρο εργασίας – Παράνομη η χρήση […]
3 Φεβρουαρίου, 2016

ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ – ΑΙΤΗΣΗ (ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ) ΠΡΟΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ 4154/2015 – TO ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ  – ΤΜΗΜΑ Δ’ (ΠΕΡΙΛΗΨΗ) : Αθέμιτη επεξεργασία προσωπικών δεδομένων – Χορήγηση από την Υπηρεσία Πολεοδομίας Δήμου σε τρίτον αντιγράφου αίτησης (καταγγελίας) […]